امروز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۱۴

اضافه به علاقمندی ها
A3 خلیج فارس
تولیدکننده خلیج فارس
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

test 5D 1M 3M 6M 1Y