امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۱۴

اضافه به علاقمندی ها
A3 فولاد پارس سیستان
تولیدکننده فولاد پارس سیستان
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۹ - ۰۷:۴۶ ۲۲,۹۴۰
۱۴۰۲/۷/۸ - ۰۹:۳۳ ۲۲,۸۵۰
۱۴۰۲/۷/۵ - ۰۷:۳۴ ۲۲,۸۴۰
۱۴۰۲/۶/۲۹ - ۰۹:۵۴ ۲۲,۹۴۰
۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۰۸:۴۳ ۲۲,۷۵۰
۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۰:۵۲ ۲۲,۸۴۰
۱۴۰۲/۶/۲۰ - ۰۹:۰۵ ۲۲,۷۵۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۰۵ ۲۲,۰۲۰
۱۴۰۲/۶/۸ - ۱۳:۵۵ ۲۲,۳۹۰
۱۴۰۲/۶/۶ - ۱۳:۵۹ ۲۲,۴۸۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y