امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۲

اضافه به علاقمندی ها
A3 صبا فولاد زاگرس
تولیدکننده صبا فولاد زاگرس
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۲,۱۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۰۹:۳۴ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۹ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۱۸ ۲۲,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۳:۵۵ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۷ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۱,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۶ - ۱۴:۴۹ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۴ - ۱۶:۵۵ ۲۱,۹۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y