امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

ميلگرد آجدار ۲۵

اضافه به علاقمندی ها
A3 قائم
تولیدکننده قائم رازی اصفهان
وضعیت موجود
وزن کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۱,۷۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۹ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۱۸ ۲۲,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۳:۵۵ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۷ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۴ - ۱۶:۵۵ ۲۲,۱۰۰
۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۶:۰۷ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۵/۲۹ - ۱۶:۴۰ ۲۲,۲۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y