امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۰

اضافه به علاقمندی ها
A3 هیربد
تولیدکننده هیربد
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۲ ۲۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۲,۱۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۰۹:۳۴ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۰۸:۵۹ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۷ ۲۲,۶۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۶:۰۷ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۵/۳۱ - ۱۳:۳۰ ۲۲,۰۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y