امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۵

اضافه به علاقمندی ها
A3 ابرکوه
تولیدکننده ابرکوه
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۱,۹۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۲ ۲۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۲,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۰۹:۳۴ ۲۲,۶۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۸ ۲۲,۷۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۱۸ ۲۳,۱۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۴:۴۳ ۲۲,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۳۲ ۲۳,۱۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۲,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۶ - ۱۳:۵۹ ۲۲,۷۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y