امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۸

اضافه به علاقمندی ها
A3 پرشین فولاد
تولیدکننده پرشین فولاد
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۱,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۰۹:۳۴ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۸ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۶ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۶:۰۶ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۵/۳۱ - ۱۷:۵۱ ۲۲,۰۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y