امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۲

اضافه به علاقمندی ها
A3 ذوب و نورد کرمان
تولیدکننده ذوب و نورد کرمان
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۱,۲۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۲ ۲۱,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۱,۶۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۰۸:۵۹ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۶ ۲۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۱,۷۰۰
۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۶:۰۶ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۵/۳۱ - ۱۷:۵۱ ۲۱,۶۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y