امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۸

اضافه به علاقمندی ها
A3 بافق یزد
تولیدکننده آهن و فولاد بافق
وضعیت موجود
وزن کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۱,۷۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۲ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۱,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۰۹:۳۴ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۸ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۱۸ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۴:۴۳ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۶ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۶ - ۱۴:۴۹ ۲۲,۲۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y