امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۳۲

اضافه به علاقمندی ها
A3 ذوب آهن اصفهان
تولیدکننده ذوب آهن اصفهان
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۹ - ۰۷:۴۵ ۲۲,۴۰۰
۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۲ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۲,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۸ ۲۲,۶۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۴:۴۳ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۶ ۲۲,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۲,۷۰۰
۱۴۰۲/۶/۴ - ۱۶:۵۴ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۶:۰۶ ۲۲,۷۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y