امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۰

اضافه به علاقمندی ها
A3 شاهرود
تولیدکننده فولاد شاهرود
وضعیت موجود
وزن کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۶ - ۰۶:۵۷ ۲۲,۴۰۰
۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۲,۷۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۸ ۲۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۱۸ ۲۳,۱۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۴:۴۳ ۲۲,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۶ ۲۳,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۱ - ۱۴:۰۲ ۲۲,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۶/۴ - ۱۶:۵۴ ۲۲,۷۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y