امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۰

اضافه به علاقمندی ها
A3 میانه
تولیدکننده مجتمع صنعتی فولاد آذربایجان
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۶ - ۰۶:۵۶ ۲۱,۹۰۰
۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۲ ۲۱,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۱,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۸ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۰۴ ۲۲,۸۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۳:۵۵ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۶ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۱ - ۱۳:۲۲ ۲۲,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۶ ۲۲,۵۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y