امروز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۱۶

اضافه به علاقمندی ها
A3 کوثر اهواز
تولیدکننده نورد کوثر اهواز
وضعیت موجود
وزن کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

test 5D 1M 3M 6M 1Y