امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۱۲

اضافه به علاقمندی ها
A3 راد همدان
تولیدکننده شرکت فولاد راد همدان
وضعیت موجود
وزن کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۹ - ۰۷:۴۵ ۲۴,۱۰۰
۱۴۰۲/۷/۵ - ۰۷:۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۳,۹۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۲ ۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۳,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۰۹:۳۴ ۲۴,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۰۴ ۲۴,۱۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۳:۳۱ ۲۳,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۶ ۲۴,۲۰۰
۱۴۰۲/۶/۸ - ۱۳:۱۷ ۲۴,۰۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y