امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

میلگرد آجدار ۲۵

اضافه به علاقمندی ها
A3 آذر فولاد امین
تولیدکننده آذر فولاد امین
وضعیت موجود
وزن کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۸ - ۰۷:۱۶ ۲۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۷/۵ - ۰۷:۲۰ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۲,۲۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۲ ۲۲,۳۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۰۸ ۲۴,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۰۴ ۲۲,۹۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۳:۵۵ ۲۲,۷۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۴:۲۶ ۲۳,۱۰۰
۱۴۰۲/۶/۸ - ۱۳:۱۷ ۲۲,۵۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y