امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته

اضافه به علاقمندی ها
6 متری بنگاه تهران
تولیدکننده شکفته
وضعیت موجود
وزن ۰ کیلو
تعداد
۱

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۶ - ۰۶:۵۷ ۲۴,۵۰۰
۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۱:۴۰ ۲۴,۴۰۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۹:۱۳ ۲۴,۵۰۰
۱۴۰۲/۷/۱ - ۰۸:۳۷ ۲۴,۶۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۹ - ۱۳:۰۲ ۲۴,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۰:۲۹ ۲۴,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۰۸:۴۲ ۲۴,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۰۹:۰۲ ۲۴,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۰ - ۱۰:۴۹ ۲۴,۴۰۰
۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۴:۰۴ ۲۴,۶۰۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y