امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

تاریخچه قیمت ها

۱۴۰۲/۷/۹ - ۰۷:۴۶ ۴۹,۷۰۰
۱۴۰۲/۷/۸ - ۰۹:۳۳ ۴۹,۶۰۰
۱۴۰۲/۷/۵ - ۰۷:۳۴ ۴۹,۲۵۰
۱۴۰۲/۷/۳ - ۰۷:۴۶ ۴۹,۴۰۰
۱۴۰۲/۷/۱ - ۰۸:۴۰ ۴۹,۲۵۰
۱۴۰۲/۶/۲۹ - ۰۹:۵۴ ۴۹,۳۵۰
۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۰۸:۴۰ ۴۹,۵۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۰۸:۴۳ ۴۹,۷۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۰:۵۲ ۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۶/۲۰ - ۰۹:۰۵ ۴۹,۶۷۰
test 5D 1M 3M 6M 1Y