جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/7/9 - 09:51

قول های وزیر صمت در بخش صنعت نصفه شد !!!

متفرقه ش 9 مهر 1401 09:51
 در واقع در ابتدای سال وزیر صمت به دنبال خلق ۵/ ۱۲درصد رشد صنعتی بود. سیاستگذار همچنین به دنبال صادرات بیش از ۴۵میلیارد دلار در بخش صنعت بود تا در کنار رشد صادرات بخش‌‌‌های کشاورزی، خدمات و معدن، امکان تحقق صادرات غیرنفتی ۵۵میلیارد دلاری در سال۱۴۰۱
را فراهم آورد.
وعده های صنعتی عملی نشد 
 
در این برنامه سهم ویژه‌‌‌ای به گروه پتروشیمی (۲۶میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار) و صنایع معدنی (بیش‌‌‌ از ۱۲میلیارد دلار) داده شده بود.در ضمن در سند کمّی اهداف ۱۴۰۱ وزارت صمت، رشد سه‌‌‌برابری برای اشتغال پیش‌بینی شده است. به این منظور قرار بود با هدف تقویت تشکیل سرمایه
.ثابت در اقتصاد ایران، حدود ۱۷۰۰‌‌‌هزار میلیارد تومان سرمایه تزریق شود که سهم بخش صنعت از این میزان بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان است.
 
در واقع، کل سرمایه‌گذاری ثابت جدید (ساختمان و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات) در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۶۸۸هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش صنعت ۹۰۷همت است. بعد از گذشت شش‌ماه از این سیاست می‌توان گفت، وعده صنعتی وزیر صمت به نصف تقلیل یافته است.
 
 
 
شنبه 1401/07/09