چهار شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/5/10 - 10:35

درمان صنعت در چرخه جهانی

درمان صنعت در چرخه جهانی

متفرقه د 10 مرداد 1401 10:35

دولت برای بهبود دورنمای بخش صنعت نیاز مبرم به فعالیت های صنعتی ،با دانش تولید در فاز صنعت از مهمترین عواملی است ، که برای اینکه کشورها بتواند در زنجیره ی جهانی و بازارهای بزرگ راه پیدا کنند اول باید بخش توسعه تولیدی و صنعتی خود را ارتقا بخشند که این امر با سیاست های کارشناسی و شرایط محیطی درست قابل دستیبابی می باشد . یکی از اعضای ارشد بازرگانی بین المللی که از مدیران توسعه تجارت می باشد؛ اعلام کرد که برای دسترسی به نقطه های موفقیت و بالا بردن سطح رفاهی جامعه باید همکاری و همراهی کشورهای دیگر را محقق نمود . که همگان باید از روش های قوی و دانش فراوان برخوردار باشند . که بتوان در تجارت جهانی موفق بود . طی آمارهای جهانی تجارت در سال های گذشته که هر گاه کشورهای تولید کننده و صنعتگران بزرگ در زنجیره ی ارزش جهانی شرکت کرده با رشد و شکوفایی زیادی روبرو بوده است . برای اینکه بدانیم چطور زنجیره ارزش جهانی با رشد و تکامل پیش رفته باید به الگوهایی که از دانش بقیه کشورها پیروی کردنند الگو برداری کرد . اول ارتقاء دانش و دوم سیاست گذاری دولت ها را می توان نام برد ، که باعث اشتغال ،تولید، و رقابت شده است که همه ی این عوامل یک جامعه صنعتگر، پویا و شکوفا را شکل می دهد .درک دانش صنعت گری و شناسایی زنجیره براینکه فرایند آن چند بخش را سامان می دهد ، و بازده زیادی در بر دارد. و اینکه جدا بودن صنعت در کل دنیا و ادغام شدن صنایع باهم که بخاطر بهبود در حمل و درست کردن زیر ساخت هاست که دغدغه بیشتر کشورهای صنعت گر می باشد. 

دوشنبه 1401/05/10

ساعت 10:35