جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/3/7 - 12:21

تداوم سقوط بهای میلگرد درکشورروسیه

میلگرد ش 7 خرداد 1401 12:21

مجله اقتصادی متال بولتن روزانه گزارشی ازتحلیل بازارمحصولات معدنی نظیرآهن و فولادراباارائه آخرین تغییرات ونوسانات قیمتی بعلاوه قیمت های روز رادراختیار مخاطبشان قرارمی دهدو بدلیل عرضه زیاد و تقاضای کم دربازارهای روسیه و تحریم های اعمال شده بواسطه غربی ها نسبت به این کشوروحمله به اوکراین قیمت ها روبه کاهش است فعالان این عرصه معتقدند که بابت عدم صادرات کالاهای فولادی وفشارتحریم ها وبی ثبات بودن اقتصادروسیه همچنان باسقوط بهای محصولات خودروبرو هستندباوجوداین بازار ملتهب وبااضافه شدن ارزش افزوده عملاباکاهش قیمت درهرتن ازمحصولات فولادی بازار این کشوررااز رونق اقتصادی  انداخته ونگرانی های زیادی رابرای دولت روسیه به ارمغان آورده است به نقل از تجاروبازرگانان روسی درپی تحریم هابه کشورروسیه جهت حمله به اوکراین واحدپول این کشورقبل وبعداز حمله دچارافت شده است که قبل از حمله ارزش پول بالا بودولی بعداز حمله باافت روبروشده اندبه گفته فعالان دربازارهیچ بهای درستی برای شرکاء وجودندارد وباید نرخ واقعی رادربازارهای آزاد جستجو کرد و تولیدکنندگان نمی تواندقیمت واحدی را روی محصولات خودبگذارند تا اینکه هرسفارش قیمت جداگانه دارد بعضی از فعالان و تولیدکنندگان می گویند باضررفعالیت های خودراانجام می دهند وشرکت ها سوددهی ندارند دربازارروسیه قیمت میلگرد در هفته های گذشته با کاهش روبرو بودنند واین نوع فعالیت اصلا قابل تحمل نیست وسهامداران شرکتها ی تولیدی رابا مشکل مواجه می کند بعضی از تولیدکنندگان بهای میلگرد فولادی دربازار داخلی روسیه را باقیمت پایه مشخص کرده اند ولی دراصل باید قیمت واقعی رادردید کلی از بازارآزاد دریافت کرد

www.digiahan.com

دیجی آهن