چهار شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/3/9 - 15:18

آیا نرخ نفت خام روبه سقوط است ؟

آیا نرخ نفت خام روبه سقوط است ؟

متفرقه د 9 خرداد 1401 15:18
  • اصولا در مقاطعی که خاموشی از فاز تولیدکنندگان و شرکتهای فعال استارت می خورد غالبا شرکتهای تولیدی که فولاد و سیمان را ارائه می کنند قطعا با مشکل عدیده ای مواجه هستند درگذشته ایران به قطب صادرات انرژی تبدیل شده بود که با بی درایتی وعدم استفاده درست ازاین صنعت گرانبها امروزه به دنبال کسری برق و انرژی برای مصرف داخلی باشیم باید برای رفع این کاستیها تمامی نیروگاهها را تجهیزکنیم و کانالهای انتقال برق را گسترش دهیم در کشور ظرفیت های قابل قبولی داریم بشرطی که درست استفاده کنیم واین کار اول ازهمه مدیریت قوی و فرهنگ سازی صحیح برای عموم مردم نیز هست تا شاید مجددا به  چرخه انتقال نیرووانرژی برای صادرات باشیم طوری باید اطلاع رسانی انجام شود که درساعتهایی ازروزکه بیشترین مصرف درسراسرکشورشکل می گیرد رامدیریت کرده وبشکل منطقی وکامل والبته در جای خود استفاده گردد دراین بین یکی از مدیران وزارت صمت اعلام داشته که درآینده نقل وانتقالات مالی رابا روسیه برای وارد کردن فولاد راانجام خواهیم داد که وزارتخانه معتقد است که ایران در بخش چرخ پره ی گازی این تکنولوژی رادراختیاردارد و می تواندآن را صادرکند

 

www.digiahan.com

  دیجی آهن