شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/3/2 - 11:10

نرخ مقاطع فولادی درحال بالانس شدن است

متفرقه د 2 خرداد 1401 11:10

وزارت صمت اعلام کرده که :طبق دستوری که برای اجرایی شدن عوارض گام به گام فقط جهت تنظیم بازارطرح شده است اول توسط اعضای هرسه قوابه مکانهای ورود و خروج کالا ابلاغ شده که بصورت آرام وشیب داراین طرح را برصادرات اعمال کنند این درحالی بود که برای حساب کردن مبالغ عوارض هیچ ابزارومتر مشخصی وجود نداشته ولی به این نتیجه رسیدند که با اعلام کردن قیمت عوارض بصورت گام به گام مبالغ رادریافت کنندولی همین ابلاغیه هم ایراداتی دارد که هرلحظه ممکن است بابت نوسانات قیمت بازارداخلی و خارجی دوباره دستوری جدیددرخصوص عوارض صادراتی صادرشود .وزارت صمت عنوان کرده درموردعوارض صادراتی چند دستورصادرکرده که تمامی این اوامردرراستای تنظیم بازارصورت گرفته که بایدمنتظرماند ودید که دراین بازارآشفته آیا چنین طرحهایی جوابگو هست یاخیر؟ یکی ازمسئولین وزارت صمت اضافه کرد که قیمت عوارض بالا وپایین دارد و کل این دستورها به شکل آنی میباشد وهرلحظه ممکن است که تغییرکندولی با طرح عوارض صادراتی نرخ داخل وخارج تقریبا بالانس شده و الان قیمت ها در آرامش نسبی بسرمی برندو در بازار با کسری کالا مواجه نیستیم چون کالاها در بورس کالا ارائه می شودوفعالان و پیشگامان صنعت فولادی کشورخریدهای خودراازبورس کالا انجام می دهند

www.digiahan.com

دیجی آهن