دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/28 - 13:56

شکست طرح 23 فروردین 1401درخصوص عوارض برصادرات صنعت فولادی!!!!!

شکست طرح 23 فروردین 1401درخصوص عوارض برصادرات صنعت فولادی!!!!!

متفرقه چ 28 اردیبهشت 1401 13:56

با اعلام پایگاه خبری آرتان پرس: تخصیص عوارضی که برای صادرات درمورد مقاطع فولادی در نظر گرفته شده بود کلا بدون هیچ هماهنگی و دانش از پیش تعیین شده طراحی و مطرح شده بود که کاملا فرکانس اشتباهی بود که به سمت و سو فعالان و تولیدکنندگان ارسال شده بودبه علت این که دولت در سالهای گذشته تمام قد پشتیبانی خود را از صنعت فولادسازان کشوروصادرات محصولات فولادی به طرق مختلف و بارها و بارها  اعلام کرده بودبه اتکای نویدهایی که درپی شعارها و حمایت های دولت از صنعت فولادوصادرات محصولات فولادی بودکه بافراهم کردن دو برابر نیاز داخل ظرفیت تولید محصولات فولادی ایجاد کرده بود تا اینکه تعرفه ی اعمال عوارض صادراتی و اجرای این طرح به صنعت فولاد شوک بسیارناعادلانه ای وارد کرد و تمام برنامه های  حمایتی دولت رابه چالش کشید بسیاری از کارشناسان براساس سیاست های درست جهانی معتقد بودند که ابلاغیه عوارض برصادرات و محصولات فولادی در صورت خارج نشدن ایران از تحریمها به نفع  اقتصاد ایران نخواهد بودبا علم براینکه با واردشدن  روسیه به عرصه بازار صادراتی محصولات فولادی، این فرضیه رامی توان با تامل دید که روسیه با ظرفیت تولید بالا محصولات فولادی، درماههای اخیر درتکاپوبودتابتواند بعنوان یک کشور تحریم شده  کمی از بازارهای اصلی صادراتی را به خوداختصاص دهد و با این برداشت که ایران سال‌ها ست که در تحریم بسربرده و به سختی و با هزینه زیاد توانسته بود بازار صادراتی کوچکی را برای خود فراهم کند و متدهای  نوینی  برای انتقالات مالی، پول وارزی و کالاهای خود بیابد که بطور ناگهانی بازار روسیه را در کنار خود مشاهده کرد روسیه در فاصله کمتر از یکماه محصولات مقاطع فولادی، نفت و مابقی محصولات صنعتی و معدنی خود را زیرنرخ محصولات فولادی ایران به فروش رساند و محصولات فولادی روسیه حدود30تا 45دلار کمتر از محصولات مقاطع  فولادی ایران در بازارهای جهانی بفروش رسید و این همان اتفاقی بود که منتظرش بودیم و بازار صادراتی کشورهای تحریم شده با کاهش قیمت را طبق پیش بینی های بعمل آمده تجربه کرد رئیس انجمن تولیدکنندگان وفعالان فولاد ایران در انتها افزود کاهش زیر 50 دلار در بازارهای صادراتی محصولات فولادی درایران سبب شده قیمت سبد صادراتی ایران با کاهشی چشمگیرروبروشود و سیاست های اعمال عوارض بر صادرات با افت قیمت ها روند کاملا برعکسی را پیموده است واین سیاست عملابا تنش ها و چالش ها یا بهتر بگویم شکست روبرو شده است

www.digiahan.com

دیجی آهن      

عباس زمانی