چهار شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/27 - 10:22

چرا صنایع فولادی چین سیرصعودی نداشت ؟؟؟؟؟

چرا صنایع فولادی چین سیرصعودی نداشت ؟؟؟؟؟

متفرقه س 27 اردیبهشت 1401 10:22

درپی گسترش کووید19درکشور چین که مجددا با پیک جدید کرونا و شیوع آن در بین مردم رایج شده است از طرح های رشد اقتصادی عقب مانده است که از ماه آوریل وتا اواسط ماه می بروز رکوددرشاخص های اقتصادی این کشور راتحت الشعاع قرارداده بطوری که با اعمال محدودیت های زیادصنعت فولاداین کشور هیچ سیر صعودی نداشته که مهم ترین دلیل سقوط شاخص های حوزه فولادی چین بوده است نزول شاخص این بخش ازاقتصاد به حدود47واحدرسیده که درنظرخواهی روزنامه های خارجی برای ماه آوریل بیشترین شاخص راپیش بینی کرده بوداین در حالیست که حوزه صنعت و خدماتی کشور چین قبل از ماههای میلادی دررکودبسر می برده که بزرگترین علت سقوط شاخص هاست که با جلوگیری از ترددوعوامل بازدارنده جهت مهار بیماری کروناست که بیشترین قرنطینه برای کشور چین اعمال می شود .مشاهدات نشان میدهد که شاخص بخش فولادی وقسمت هایی که در موقعیت نامناسب قراردارندازوضع نامتعادل وافزایش قیمت مواداولیه که درکل جهان بازتاب داشته که باعث شده تقاضا درداخل به پایین ترین مرحله برسدکه منجر به رکودشده وهمچنین نرخ مواداولیه صنعت فولادی مانند سنگ آهن وفولادهای استوک با کاهش روبرو شده که مجددا تقاضادر بازار کمی رونق خواهدگرفت که دربخش ساخت وساز بیشتر به چشم میخورد.نشریه نفتی بیلتس اعلام کرده که درچند وقت آینده تقاضای فولاددر چین مشاهده خواهدشدکه باکم شدن محدویت ها وفروکشی کووید19 وسیاست های درست اقتصادی تاچندهفته آینده مقاطع فولادسازی دراین کشورمجددااحیاخواهدشد

www.digiahan.com

دیجی آهن      

عباس زمانی