دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/26 - 10:29

پشتیبانی کردن حوزه خصوصی ازحذف شدن ارزترجیحی

پشتیبانی کردن حوزه خصوصی ازحذف شدن ارزترجیحی

متفرقه د 26 اردیبهشت 1401 10:29

 اساسی ترین  نکته برای اجرایی کردن این طرح که از قبل طراحی شده بود همراهی مردم و توجیه‌کردن آنها درحوزه اینکه طرح پیشنهادی که حذف ارز ترجیحی است به نفع مردم و اقتصاد کشور است با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات اجرایی کردن موفق این طرح حذف ارز ترجیحی حمایت از بخشهای آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است دولت برای این حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی دارد و پولهایی  را نیز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حساب مردم واریز کرده است اما حمایت‌ها باید همیشگی و دائمی  باشد تا مردم بتوانند قدرت خرید خود رادر همه روزها داشته باشند رئیس اتاق همچنین برلزوم شدیدنظارت بربازاردر شرایط فعلی تاکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم در این شرایط با بی ثباتی و عدم مدیریت عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دلال هزینه بیشتری به مردم وارد شود.وی اعتقاد دارد  نظارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدید حداقل باید طی سه تا شش ماه آینده ادامه یابد تا زمانی که قیمت‌ها دربازاربا ثبات شودو سبد خانواده کامل و ثابت شود یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران خواستار همکاری  مردم درباره مزایای این طرح شده تا همراهی بیشتری داشته باشند و عنوان کرد: باید برای مردم روشن کنیم که اختصاص ارز ترجیحی نه به سود مردم بود و نه دولت و تنها عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از آن سودهای کلان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردندبا بیان اینکه لازم است مردم بدانند برنامه دولت از حذف ارز ترجیحی توزیع درست و منطقی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است ودرادامه عنوان کرد: اگر چند‌ماهی صبر کنیم که اجرای این طرح دردرازمدت می‌تواند در نزولی کردن قیمتها و تورم موثر باشدوهمچنین حمایت بخش‌خصوصی از این طرح جدید و نو هم یاد کرد و گفت واحدهای ‌خصوصی برای اجرای این تصمیم در کنار دولت خواهند بود وهرکمکی که لازم باشد انجام خواهندداد موارد دیگری که عنوان شد وضعیت تجارت با خارج است یکی از نکات قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه تجارت خارجی حمایت از استانهاست که درسال‌گذشته با رشد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه ترروبروشدند که بیانگرقابلیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ترانزیتی استانهاست رئیس اتاق ایران از رشد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه صادرات از سه مرز سومار، خسروی و شیخ‌صله هم یاد کرد و افزود: اگر گمرک دو مرز سومار و شیخ‌صله مستقل شود امسال به رقم صادرات سه‌میلیارد دلاری در استانها هم خواهیم رسید

www.digiahan.com

دیجی آهن

عباس زمانی