دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/20 - 10:56

لغو تعرفه واردات فولاد از اوکراین دریک سال آینده

لغو تعرفه واردات فولاد از اوکراین دریک سال آینده

متفرقه س 20 اردیبهشت 1401 10:56

بنابر مشکلات پیش آمده اخیر جهت تجاوزروسیه به اوکراین که باعث شده بودکه برای تامین کالاهای اساسی ازاوکراین که بیشترکشورها را از نظر اقتصادی درگیر کرده بودکه با مشکلات زیادی روبروشدندکه ازجمله تولید انبوه گندم و آردو بخصوص فولاد و مقاطع فولادی بوده است که موجب بروز تنش های بسیاری در مورد کالاهای مهم که از کشوراوکراین وارد دیگرکشورها میشدایجادشودکه با حمله روسیه به اوکراین قیمت آرد.گندم وفولادبیشترین افزایش راداشته که می توان اثرات آن رادر بیشترکالا ها که محصول تولیدکنندگان این کشورهست را شاهدبود.که درچندماه گذشته شروع به بالا رفتن بهای این اقلام کرده و اصلا مشخص نیست که چقدرباید منتظر این افزایش قیمت ها بوددر این راستا وزارت تجارت آمریکا تصمیم گرفت که بالغو تعرفه واردات فولاد از اوکراین بتواند کمک به این کشوربکندکه بدلیل آسیب های دیده شده ازجنگ با روسیه گامی برای مردم اوکراین درحوزه فولادکه ازاصلی ترین صادرکننده هادرمقاطع فولادی است بردارد.لذابا تمامی تنش های پیش آمده ازجنگ دراوکراین همچنان دولتمردان ومردم این کشور برای حمایت از اقتصادکشورشان شبانه روزدرتلاش هستند

 

www.digiahan.com

دیجی آهن    

   عباس زمانی