دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/17 - 11:42

چرا بورس کالا نمی تواند بازار فولاد را تنظیم کند؟

چرا بورس کالا نمی تواند بازار فولاد را تنظیم کند؟

متفرقه ش 17 اردیبهشت 1401 11:42

با نگاهی هرچندگذارابه بازار فولاد نسبت به سالهای گذشته حکایت ازضرورت وضع سیاست های مناسب برای سازمان دهی بهتردراین حوزه وجود دارد ولی در چندوقت گذشته که وضع عوارض صادراتی اعلام شد تبدیل به فشاری برای کاهش التهاب قیمت محصولات معدنی دردستورکاروزارت صمت قرارگرفت که اصلا کارشناسی نشده بود و مخالفانی هم داشت که ازسویی انجمن های فولادی کشور معترض به طرح اعلام شده بودند تا جایی که کمیسیون مجلس ورود کرد و ایده هایی هم برای تشکیل جلساتی برای موضوع وضع عوارض صادراتی با حضور معاونان و البته وزیرصمت دادند. بخشنامه ای که وزارت صمت درباره وضع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی اعلام کرده بود با هدف گذاری صورت گرفته بود که دو علت داشت که اول تنظیم بازار با کاهش صادرات و دوم کسب درآمد برای وزارتخانه که برخی معتقدند با طرح جدید بازار تنظیم نمیشود که هیچ بلکه عوارض صادراتی برای بعضی ازمواد اولیه بسیار سنگین است که صادرات مقدور نمی باشد که طرح عوارض صادراتی فعلا متوقف شده تا بررسی واصلاح گردد. دراین میان دولت راهکارهای مختلفی برای تنظیم بازار دارد که وضع عوارض صادراتی یکی از این راه‌ها است هرچند ممکن است عرضه کالا دربورس موجب تنظیم بازار شود و در بعضی ازمواقع اعمال نفوذهای زیادی و دلالی سودجویان جلوگیری از تنظیم بازار دربورس کالا می شوند. یکی از اعضای کمیسیون مجلس گفت :برای تامین نیاز داخل و جوابگویی به تقاضای بازار باید قیمت ها دربورس کالا تعیین شود ولی متاسفانه با عدم نظارت و نداشتن برنامه و سازوکار سالم و اعمال نفوذ دربورس کالا نمی توان این مهم را محقق کرد. و در ادامه عنوان کرد انجمن های فولادی مدافع قیمت گذاری دستوری نیستند اما بازار باید کنترل شود و همچنین ازمصرف کننده داخلی باید حمایت شود و دراولویت قرار بگیرد.

www.digiahan.com

دیجی آهن     

عباس زمانی