چهار شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/10 - 16:48

دلایل ثبات چندروزه قیمت آهن در بازار

دلایل ثبات چندروزه قیمت آهن در بازار

تیرآهن ش 10 اردیبهشت 1401 16:48

بازارآهن :درهفته گذشته دربازار آهن و فولاداکثرمحصولات مقاطع فولادی ثابت بود وعمدتامحصولاتی مانند ناودانی و نبشی و میلگرددرثبات قیمتی بسر میبرندبجز دوسه شرکتی که حدود100تا200 تومان افزایش را داشته ولی اکثرا بدون تغییر بودنند درراستای رشدچندروزقبل نرخ آهن که ناگهانی شد وبلافاصله درهمان نقطه متوقف گردید.همچنین تصمیمات وسیاست هایی که هربار بدون کارشناسی گرفته میشود باعث رکود گسترده دربازار می شود بطوری که با همه ی این عوامل پیش بینی اوضاع بازار بسیارسخت است و عقب نشینی مصرف کننده وخریدار باعث انتظار زیادو به امید اصلاح قیمت بماند با معاملات بورس کالا که به تدریج تقریبا روندکاهشی داشته است به شکلی که عرضه شمش دربورس فقط14درصدبفروش رفته چون خبرهایی مبنی برقطعی مجدد برق وجوددارد که به احتمال زیاد باکاهش تولید وعرضه روبروهستیم درهمین حوالی خبرساخت مسکن ملی که هنوز قطعی نشده که قطعا درافزایش نرخ محصولات فولادی اثرگذار خواهدبود ازدیگرعوامل عدم عرضه شمش و مقاطع فولادی است دراین میان باعدم هماهنگی وزارت صمت و بورس کالا شاهداین هستیم که وزارت صمت مدعی کنترل قیمت بازارداخلیست که بورس کالا همچنان محصولات خودرا با قیمت بالاتری بفروش می رساندوخریداران نیزبه امید کاهش قیمت آهن معامله نمی کنندکه این عامل بارکود فعلی دست به گریبانست دراین شرایط رکود گسترده ای که دربازارسایه انداخته از افزایش یاکاهش جلوگیری میکند بطوری که عوارض صادراتی هم اثرندارد که باعث ثبات چند روزه بازر آهن شده است

www.digiahan.com

دیجی آهن      

عباس زمانی