جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/10 - 17:24

نرخ میلگرد در فصلهای مختلف سال

میلگرد ش 10 اردیبهشت 1401 17:24

فرازوفرود قیمت ها درکشورخیلی بالاست ویک بی نظمی و عدم ثبات دربازارهای مختلف به چشم می خورد که بازار میلگرد و مقاطع فولادی هم از این قاعده بی بهره نیستند این در حالی است که فعالان این عرصه بعداز انجام پروژهای خود یکسره باید حواسشان به قیمتها دربازار باشدو لحظه به لحظه قیمت ها را چک کند که این بی ثباتی بزرگترین عامل برای افزایش قیمت روی فرآورده های فولادی است که میلگرد پیشرو دراین زمینه می باشد لذا یکی دیگراز عوامل گرانی موضوع حمل و نقل است که نوع سوخت برای جابجایی مقاطع فولادی هم مزید برعلت شده که این مورد هم در گرانی اثردارد .بعداز این بحث بدانیم میلگرد در کدام فصل تغییر قیمت دارد مثلا میلگرد اصفهان و شرکتهای تولیدی درمقاطع مختلف زمانی سال قیمت شان متفاوت است در فصلهای سردسال تغییر قیمیت میلگرد دائمی است چون بخاطر شرایط جویی وسردی هوا تقاضای میلگرد و محصولات فولادی کاهش می یابد واکثرپروژه ها باتاخیر روبرو هستند وهمچنین سیاست های کشورهای دیگرهم برقیمت محصولات فولادی اثرگذارهستند ولی در بهاروتابستان بخاطرشرایط ساخت وساز بیشتر روی میلگرد تاثیردارد تقریبا ازدوماه آخرسال شروع مجددساخت پروژه هاست تااواخر تابستان می توان شاهدرونق ساخت وساز بوداما بانگاه به این مطلب که وقایع سیاسی کشورازجمله انتخابات می تواند بازاررا وارد شوک یا رونق کندیاکلا مسیرهای غیرقابل پیش بینی راشاهدباشیم همانطورکه گفتیم معمولادفصل بهلروتابستان خریدمیلگردافزایش پیدامی کند وقیمت آن هم بیشتر میشود بخاطر این موضوع برخی از سازندگان که به افزایش قیمت زیادی برخورد نکنند وبرای کنترل مخارج هایشان درفصلهای سرداقدام به ساختن می کنند که این موضوع فقط برای بعضی از پروژه ها امکان پذیراست که اغلب دردوفصل پاییز و زمستان ازساخت دست می کشندبا تمام این مسائل عناصری که باعث افزایش قیمت میلگرد می شود اتفاقهای سیاسی . اجتماعی وعوامل طبیعی اثرگذارکه هم درفصول گرم وهم سرد وضعیت قیمت میلگردمیشه دستخوش آن بوده وبه نوعی تحت تاثیرقراردارد

www.digiahan.com

دیجی آهن