چهار شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/1 - 10:31

عریضه تولیدکنندگان فولاد به معاونین رئیس جمهور

عریضه تولیدکنندگان فولاد به معاونین رئیس جمهور

متفرقه پ 1 اردیبهشت 1401 10:31

خبرگزاری صداوسیما:نامه ای که حدودا پنج شش شرکت تولیدکننده امضاء کننده های آن بودندکه خطاب به معاون رئیس جمهور که ضمن اشاره به مشکلات درزنجیره ی فولادی کشوراظهار داشتندکه تولیدمازادبرنیاز عرضه تمامی تولیدات در بورس کالا وقیمت فولاددرکشورمانع ازاجرای مصوبه عوارض برصادرات محصولات مقاطع فولادی شوند.این درحالی بودکه بالغ بر55 درصد ازتولید کل کشورشمش فولادی بوده است که نباید وزارت صمت چنین بخشنامه ای راصادرمی کرد.الان بهترین فرصت است که کشورهای روسیه واوکراین درپی جنگ های دوکشور قادر به فعالیت نیستند تا کشورهایی مانند ترکیه وچین دست روی بازار زنجیره ی فولادی نگذاشتندایران بازار رابدست بگیرد و بتواندازفرصت بدست آمده باصادرات فولاددرعرصه جهانی گام بلندی برای اقتصادکشوربردارد.ولی متاسفانه ستادتنظیم بازار بدون کارشناسی ومطالعه دقیق بدلیل اینکه فولاددربازار داخلی بیشترین مصرف رادارد واندک صادراتی به خارج ازکشورداردوبدون هیچ هماهنگی عوارض برصادرات سنگین رابرای زنجیره ی فولاداعلام کردنددرجایی که تولید فولادکشورتقریبا دوبرابرنیاز داخلی است که بدستوروزارت صمت تمامی محصولات فولادی دربورس کالامشاهده شده است وباید به این فکرکرد که مازاد تولید فولاد می تواندکمک شایانی درراستای تامین مواداولیه و تجهیزات و همچنین قطعات باشدکه باوجود تحریم و تامین ارزبرای تولیدکنندگان بسیاربهای بالایی دارد علاوه براین توضیحات تمامی زنجیره ی فولادی تعیین نرخ آن با بورس کالاست و می توان در نیا اعلام کرد که ارزان ترین قیمت فولادمتعلق به ایران است 

www.digiahan.com

دیجی آهن