جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/30 - 11:02

چند راه حل برای جلوگیری از کشمکش درصنعت فولاد

متفرقه س 30 فروردین 1401 11:02

دراولین بخش چالش بخش فولادمی بایست بازار هدف صنعت فولاد سال1401باشدکه بتوانیم با داشتن معادن زیادسطح تولید کشوررا ارتقاء بدهیم دراین مسیر باید قیمت گذاری عادلانه شکل بگیرد واز هدر رفتن انرژی تولیدکنندگان برسرموضوعات حاشیه ای بایدبرای این صنعت ازبین بردو خون تازه ای دررگ صنعت فولاد درجریان باشد و دیگر موضوعی که باید آن پرداخت نحوه وطرحهای درست برای ظرفیت های تولید درصنعت فولاد باشد که برای توسعه ظرفیت های تولید درفولاد طرح های خوبی دراین بستر درحوزه ساحلی خلیج فارس در شرف بهره برداری است فراهم شود باتوجه به این که همین الان کشوربامشکل تامین مواداولیه سنگ آهن درواحدهای فولادی روبروست وبرای معضل سنگ آهن واحدهای جدید برای فعالیت دایرشوندوخطوط ساحلی خلیج فارس به شکل واردات تامین شودباید سیاست های درست درحوزه صنعت وتجارت اتخاذ شود

www.digiahan.com

دیجی آهن