جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/25 - 11:41

افزایش نرخ کم میلگردوتیرآهن دربازار

متفرقه پ 25 فروردین 1401 11:41

در چند روزگذشته خبری منتشر شد که تعدادی از مجلسی ها بابت افزایش مجدد خودرو .فولاد.وسیمان جنجال به پا کردندوبه دولت تذکر دادندکه باعث شلوغی وافزایش قیمت نشوند که فورا بعداز چندساعت خبر راتکذیب شدوگفتند شایعه ای بیش نبوده وصحت ندارد همچنین ازطرف دفتر صنایع معدنی ووزارت صمت خبرافزایش برخی کالاها بشدت رد شدو گفتنددربورس هفتگی بالغ بریک میلیون وسیصدهزارتن سیمان به بورس کالا عرضه می شودرئیس قبلی اتحادیه به تازگی اظهارنظرکردوگفت فروشندگان آهن وفولادازشروع سال جاری افزایش قیمت درمقاطع فولادی وآهن آلات داشته ایم ولی اصلاافزایش قیمت ماندنی نیست وبه زودی مهار می شود همچنین افزود بازارکشش صعودی قیمت را نداردودر روزهای آینده بانزول نرخ ها روبرو هستیم وبعضی از فعالان معتقدندکه قبلا تولیدکنندگان برای افزایش قیمت دلیل قطعی برق و گاز را داشتندولی چندماهی است که اصلا با قطعی روبرو نیستیم واین افزایش قیمت فقط از نگاه تولیدکنندگان بوده و منطقی نیست واین در حالی بودکه تولیدکنندگان شمش ومقاطع فولادی درانتهای سال گذشته در صدد این بودن که برای صادرات در سال1401 بتوان برنامه ای جامع داشته باشند که با انتشار خبر این که عوارض صادرات باید تغییر کند و پرداختیهای بانرخ عوارض جدید صورت گیرداز اینرو تمام تولید کنندگان محاسباتشان  بهم ریخت و سود دهی آنها درهاله ای از ابهام قرارگرفت  

www.digiahan.com

دیجی آهن