جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/24 - 10:02

بازنگری طرح عرضه مقاطع فولادی

متفرقه چ 24 فروردین 1401 10:02

درروزهای گذشته این هفته دربورس طرحی نوبرای تغییر شکل ارائه شمش و مقاطع فولادی ابلاغ شد که مخالفان و موافقهایی هم داشت مخالفان براین باورندکه این طرح ابلاغیه باعث می شودکه مشتریان از بازارخریدنکنندمثلا بعضی از مشتریان جهت مصرف مصنوعات فولادی به تمامی گریدها احتیاج داردمانند میلگرد و تیرآهنبرای اجرای پروژه های درحال ساخت دراین حالت مشتری دیگر قادر به انتخاب نیست فقط باید از عرضه های محدود خرید کند درطرحهای قبل خریداراز یک نوع سبد همه ی نیازهای خودرابرطرف میکرد این درشرایطی است که نرخ فولادو شمش رشدخوبی دربازار داخل پیداکرده است مشتریان درصورت عرضه مجزا باید پول ونقدینگی بیشتری داشته باشد تا بتواند از رینگ بورس کالا خریدکند و همچنین خریداران کوچک و ضعیف ترازبازار حذف خواهندشد.والبته موافقان این روش براین عقیده اند که تمامی معاملات شمش وفولاد دربورس کالادارای شفافیت می شوندکه بسیارمهم وقابل توجه می باشدکه درحال حاضراین ابلاغیه فعلادربازارتنش های زیادی هم برای موافقان وهم برای مخالفان ایجاد کرده که نهایتا درپایان این طرح تمامی مشکلات گریبان مشتریان و خریداران متوسط و ضعیف تررا میگیرد

www.digiahan.com

دیجی آهن