دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/23 - 10:52

دستورجدیدمدیرعرضه بورس کالابرای مقاطع فولادی

دستورجدیدمدیرعرضه بورس کالابرای مقاطع فولادی

متفرقه س 23 فروردین 1401 10:52

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما:در جلسه ای که مدیریت کارگروه به مصوبه بازارکالاهای پایه درتاریخ17فروردین سال1401که انجام گرفت قرارشدازروزسه شنبه 23فروردین1401 تمامی مقاطع فولادی ازجمله شمش.میلگرد.تیرآهن.نبشی وناودانی و...دربورس به سبک جدید واردشود مثلا :عرضه نبشی وناودانی تک سایز وبصورت 6یا 12متری عرضه شود.سبدهای تیرآهن درسایزهای سبک .متوسط.نیمه سنگین وسنگین و بصورت جداعرضه شودیک تبره قرار دارد که کلیه مقاطع فولادی حداکثرمعادل 10درصدازهرردیف بصورت طول کوتاه ودرقاب ردیف جدا عرضه شود درصورتی که عرضه طول12مترباشدوهمچنین سبدهای میلگرددرسایزهای سبک متوسطوسنگین وبصورت مجزاتولید شود.ودرعرضه حداکثر30درصدازکلعرضه درهرهفته می تواند باشدکارشناسان امیدوارندباظرفیتهای بخش معدن وصنایع معدنی و تولید مقاطع فولادی بتوان درسال جدیددورازهر شوک ونابسامانی درصنعت فولادباشیم و بی ثباتی ذربازار ازبین برود ودرتالارفرآورده های فولادی روزهای خوبی رادربورس شاهد باشیم تامثل روزهای اول هفته جاری عرضه بیش از 200هزار تن فولاد در بورس کالا راببینیم مثلا میلگرد بالغ بر17هزار تن تیرآهنبالغ بر23هزارتن نبشی و ناودانی بالغ بر1800تن وغیره در مجموع سبز بودن چراغ بورس در روزهای اولیه هفته جاری کاملا امید بخش بود.

www.digiahan.com

دیجی آهن