جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/22 - 09:54

در بازارآزادافزایش میلگردرامیتوان رویت کرد

میلگرد د 22 فروردین 1401 09:54

درروزهای اخیر در بازار آزاد آهن آلات و بخصوص میلگرد خبرهایی در خصوص افزایش قیمت این محصول به گوش میرسد که متاسفانه با افزایش قیمتها قطعادرکرایه حمل .مالیات ارزش افزوده وتخلیه و بارگیری اثرگذار خواهدبود.درتازه ترین اظهارنظروزیرصمت دربازدیدازخوزستان که درروزهای پایانی سال گذشته اتفاق افتادنویدکاهش قیمت آهن آلات ومقاطع فولادی ومیلگردرادادکه دردوسه سال گذشته جهش ناگهانی قیمت تنش زیادی دربحران مسکن بجا گذاشت واین عمل شوک بزرگی برای بازار میلگردبشمارمیرودبه گفته دبیرکانون سراسری انبوه سازان درطی رکوردپروژه های ساختمانی هیچ تقاضایی ازطرف خریداران وبازاریان نیست که تصمیم تولیدکنندگان مقاطع فولادی براین بودکه قیمت میلگردراافزایش دهندحتی وزیرصمت آقای فاطمی امین درهفته پایانی سال گذشته اعلام کرد بادرگیرشدن روسیه واوکراین قطعا قیمت مواداولیه افزایش خواهدیافت وازاینرومیلگردافزایش قیمت داشته که برای جلوگیری ازجهش قیمت میلگردمیبایست عوارض ازصادرات اعمال شودکه بازارازالتهاب کاذب بیفتدکه کم کم مراحل پایانی کنترل قیمت درستادتنظیم بازاربع باربنشیند.

www.digiahan.com

دیجی آهن