جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/17 - 14:58

عرضه میلگرد به تاریخ چهارشنبه 1401/01/17 ( به ترتيب افزایش قیمت پایه )